Thẩm phán làm khi về hưu (Việt Tiến)
Lượt xem: 1083

“…Bài học cho các quan chức khi đương quyền là đừng hống hách và kiêu ngạo. Bởi vì quý vị sẽ sống cuộc đời còn lại khi về hưu với chính hậu quả quý vị gậy ra. Những ăn năn hối hận khi không còn quyền lực trong tay là thứ ăn năn vô vọng…”

Read more
Mừng sinh nhật Fanpage Thông Luận tròn một (1) tuổi
Lượt xem: 946

“…tổ chức chính trị THDCĐN cùng trang báo THÔNG LUẬN còn tiến bước xa hơn nữa trên con đường truyền thông nhằm mục đích đưa những tin tức sự thật để tố cáo sự dối trá, bịp bợm lừa gạt nhân dân đối với chế độ CS độc tài và tham nhũng…”

Read more
Gs Đoàn Viết Hoạt: trong vẫn không ngừng giảng dạy tự do tình yêu (Phan Anh Hồng - Lawrence W. Reed)
Lượt xem: 920

“…Nhiều người Việt Nam ở nước ngoài cũng nghĩ rằng khi Tiến sĩ Đoàn Viết Hoạt bị trục xuất thì ông sẽ không còn là người chiến sĩ đấu tranh cho tự do hiệu quả nữa; một số người cho rằng ông có thể sẽ nghỉ hưu một cách lặng lẽ. Tất cả đều sai…”

Read more