Oh My Dak Nong (Tưởng Năng Tiến)
Lượt xem: 1062

“…Chức càng lớn thì giá càng cao. Một khi đã phải bỏ tiền ra mua để có chức quyền địa vị, thì việc tiếp theo là phải tìm mọi cách để thu hồi vốn, và sau đó là tìm mọi cách vơ vét để ‘tái đầu tư’…

Read more
Sắp thêm uỷ viên bộ chính trị công an (Người Buôn Gió)
Lượt xem: 1423

“…Thâm hiểm nhất là để cho việc sắp xếp tay chân của mình vào các vị trí then chốt êm ấm, Trọng không ngừng việc liên tục đẩy những người khác vào thế khó, như bị thanh tra, kiểm tra, khiến họ phải bận tâm lo cho bản thân mà không dám đụng đến chuyện Trọng sắp đặt nhân sự…”

Read more
Từ việc cho phép xả khí thải của Formosa - nhìn lại lỗi hệ thống (Tô Văn Trường)
Lượt xem: 985

“…Dư luận đòi hỏi Bộ TNMT lập hội đồng khoa học đánh giá minh bạch tính hợp lý nồng độ oxy tham chiếu trong quy chuẩn quốc gia, tham khảo quy chuẩn của quốc tế nhằm có được phương pháp tính nhất quán phù hợp đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và những hậu quả lâu dài cho đất nước, con người Việt Nam…”

Read more
Tâm tập nhiễm bất lực (Người lang thang)
Lượt xem: 1092

“…người dân không được quyền tìm hiểu, chỉ được biết những gì nhà cầm quyền cho phép biết và phải hiểu theo cách họ giải thích. Tâm lý tập nhiễm bất lực đã làm tê liệt khả năng đối kháng của người Việt. Đảng cầm quyền khai thác triệt để tâm lý này để cai trị…”

Read more