Nói thêm giáo dục (Mạc Văn Trang)
Lượt xem: 965

“…sứ mệnh của nhà trường và nhà giáo không phải là ngụp lặn trong vũng bùn nhơ nhớp của thực tại xã hội, mà là dẫn dắt HS vượt lên trên nó, tiếp thu những giá trị văn minh của thời đại, đem lại niềm tin và hy vọng cho dân tộc…”

Read more
Stephen Hawking vừa qua đời (NTT)
Lượt xem: 1075

“…Những công trình nghiên cứu đặc biệt của Stephen : về các Lỗ Đen, và đặc biệt môn Cơ Học Lượng Tử là môn có thể xem như là khó nhất của Vật Lý…”

Read more
Những câu chuyện nơi xứ thiên đàng (Hoa Mai Nguyen)
Lượt xem: 763

“…Chính vì chúng ta đang có một vũ khí trên tay rất có lợi và nguy hại cho một chế độ cộng sản độc tài đang còn xót lại lẻ loi trên thế giới văn minh ngày nay, cho nên chúng ta cần phát huy mạnh hơn nữa để thay đổi nếp suy nghĩ của người dân…”

Read more