Suy nghĩ đa chiều đổi mới tưởng (trao đổi về trường hợp LS Đài) (BS Hoàng Thị Mỹ Lâm, CHLB Đức)
Lượt xem: 1320

“…Nói chung, cuộc đấu tranh chống Cộng là một diễn tiến trường kỳ và mỗi cuộc đấu tranh tùy thời điểm, tùy điều kiện và tùy tình thế sẽ khác nhau. Chúng ta không thể qua kinh nghiệm xưa cũ mà đi đóng khung cứng ngắc cho một cuộc đấu tranh. Các nhà đối kháng hoàn toàn có quyền tự do quyết định “ĐI HAY Ở”  tùy theo hoàn cảnh cá nhân của họ…”

Read more
Nhà độc tài sắc máu lãng mạn (Văn Biển)
Lượt xem: 1143

“…Anh Ba và một số người có ảo tưởng hay hoang tưởng nghĩ rằng đánh giặc giỏi thì làm bất cứ chuyện gì cũng giỏi, từ kinh tế, văn hóa, giáo dục, cho tới triết học. Họ đánh giặc giỏi vì bạo gan dùng máu dân không thương tiếc. Và cũng không cần phải học hành, có học hàm, học vị…”

Read more