An Ninh Mạng, câu chuyện một tháng sau... (Hoàng An Việt)
Lượt xem: 1196

“…Đạo luật an ninh mạng của nhà nước cộng sản Việt Nam chà đạp nhân quyền, quyền tự do của con người khi họ bắt buộc các công ty cung cấp dịch vụ qua mạng internet phải cung cấp thông tin cá nhân người sử dụng và trao quyền thống trị mạng internet tại Việt Nam cho Bộ Công An khi họ toàn quyền ăn cắp và tước đoạt thông tin của người sử dụng mạng internet mà không cần nêu ra bất cứ lý do gì...”

Read more
Thời đại lạ lùng (Mai Quốc Ấn)
Lượt xem: 1200

“…các chính quyền địa phương hết gấp rút dời đồn biên phòng (Quảng Ngãi) đến mau chóng muốn giải phóng mặt bằng… kho đạn (Gia Lai). Tất cả chỉ để phục vụ tập đoàn FLC của “đại gia tiểu khí” Văn Quyết Trịnh…”

Read more