Đồng hành cùng Phan Kim Khánh (Trương Thị Hà)
Lượt xem: 855

“…Đặc biệt, Hà muốn những người phía bên kia biết rõ và chấp nhận một sự thật rằng, những người yêu nước như Khánh luôn được người dân quý mến và họ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất…”

Read more