Họ còn muốn nữa? (Phạm Đoan Trang)
Lượt xem: 896

“…Không đâu. Tôi - và chúng ta - không chiều họ dễ dàng như thế được đâu. Tôi chấp nhận bị đàn áp, vì tôi chống họ. Nhưng phải kính sợ, nể phục một "cái gọi là nhà nước" hèn như thế thì không. Không bao giờ…”

Read more
Stephen Hawking vừa qua đời (NTT)
Lượt xem: 1037

“…Những công trình nghiên cứu đặc biệt của Stephen : về các Lỗ Đen, và đặc biệt môn Cơ Học Lượng Tử là môn có thể xem như là khó nhất của Vật Lý…”

Read more
Những câu chuyện nơi xứ thiên đàng (Hoa Mai Nguyen)
Lượt xem: 733

“…Chính vì chúng ta đang có một vũ khí trên tay rất có lợi và nguy hại cho một chế độ cộng sản độc tài đang còn xót lại lẻ loi trên thế giới văn minh ngày nay, cho nên chúng ta cần phát huy mạnh hơn nữa để thay đổi nếp suy nghĩ của người dân…”

Read more