Cướp tài sản của .. chính mình! (Manh Dang)
Lượt xem: 683

“…Cái gọi là luật pháp đang ngự trị trong xã hội này không phải là nhân trị và càng không phải là pháp trị, nó mang dáng vẻ luật của rừng xanh, nơi những con thú lớn đang đắc ý gương nanh vuốt, bỡn cợt khi tự gọi mình là đầy tớ …”

Read more
EVFTA: đâu nên nỗi? (Nguyễn Anh Tuấn)
Lượt xem: 853

“…Giải pháp duy nhất hiện nay là phải ngay lập tức phê chuẩn và nội luật hóa các Công ước ILO kể trên, cải thiện hồ sơ nhân quyền và ô nhiễm môi trường để EU không còn lý do gì trì hoãn việc phê chuẩn EVFTA, đem lại nguồn lợi to lớn cho kinh tế Việt Nam…”

Read more
Thư gửi anh Hùng Viettel (Hiệu Minh)
Lượt xem: 895

"..Về phụ trách Bộ 4T, tôi tin anh sẽ thành công biến ICT nước nhà thành mũi nhọn vì nước mình chỉ có 3 ngành có cơ đấu với thế giới: Nông nghiệp, Du lịch và ICT. Anh sẽ thành công hơn nếu biến Viettel thành công ty tư nhân hay cổ phần để tránh tiếng được  nhà nước bảo trợ..."

Read more