Nhà Nước công (Bạch Hoan)
Lượt xem: 954

“…Tôi mong hai ông hãy nghe các bác sĩ chuyên môn nói về quy trình chạy thận, trách nhiệm của bác sĩ đến đâu, trách nhiệm của phòng vật tư, kĩ thuật đến đâu và trên hết là trách nhiệm của người đứng đầu…”

Read more
Diệu kỳ nước Mỹ (Đỗ Ngà)
Lượt xem: 1195

“…Thành phố Las Vegas đã hình thành và phát triển trăm năm, vậy mà nay mở báo, mở TV vẫn nghe câu ra rả "tệ nạn cờ bạc" đúng là.. đầu đất lãnh đạo. Hết thuốc chữa…”

Read more
Thua toàn tập (Võ Xuân Sơn)
Lượt xem: 1475

“…Hành pháp thì biến thái, Tư pháp thì thối tha, Lập pháp lại ngu dốt. Quan chức vừa tham lam, vừa hèn, lại xảo ngôn, ngụy biện. Thua toàn tập…”

Read more