Liên bang Triều Tiên: Một giải pháp hòa bình thống nhất? (Nam Quỳnh)
Lượt xem: 881

“…Việc theo dõi những cách mà các đề xuất mô hình liên bang có thể ảnh hưởng đến hòa bình quốc gia ở Hàn Quốc hay phát triển kinh tế đất nước ở Philippines hy vọng là có thể giúp cho các nhà quan sát ở Việt Nam nhận thức thêm về tính khả dĩ của mô hình thể chế này…”

Read more