Viết tiếp về ông Hồ Chí Minh (bài 4): Di sản Hồ Chí Minh (Nhóm Đầm Xòe)
Lượt xem: 857

“…Di sản vĩ đại nhất của ông là hiện có hơn 4 triệu đảng viên cộng sản ở vị trí luôn được cầm quyền, ăn tiền thuế của dân, ngày đêm học tập, trui rèn đạo đức của ông, tác phong của ông để chúng vô tư bán đất nước để kiếm và quyết liệt “ăn không từ một thứ gì của dân”…

Read more
Từ Mậu Thân 1968 đến Gạc Ma 1988 (Phạm Trần)
Lượt xem: 966

“…phải chăng tướng Lê Đức Anh đã nhẹ dạ “đinh ninh”, tức “cứ nghĩ trong bụng” rằng vì tình sâu nghĩa nặng giữa 2 nước Việt-Trung đã thắm thiết thì tình đống chí muôn đời sẽ không bao giờ có chuyện “môi hở răng lạnh”…”

Read more
Đi vay nóng (Đỗ Ngà)
Lượt xem: 1091

“…Còn Việt Nam không quốc gia nào dám đầu tư trái phiếu của họ khi nợ công lên đến 210%GDP, nếu mua trái phiếu Việt Nam thì khi hết tiền như Venezuela, chính phủ CSVN lấy gì trả?...”

Read more
Putin, superman (Từ Thức)
Lượt xem: 901

“…Putin ngồi lì trên ngai, Tập Cận Bình trở thành hoàng đế trọn đời, Cộng Sản VN tiêu diệt nhau và đán áp đối lập để tiếp tục cầm quyền... Thực tế nham nhở đã cải chính lý thuyết “la fin de l’histoire” (the end of history) nổi tiếng của Francis Fukuyama…”

Read more