Mặt trái chế độ Đồng Tâm (Phạm Trần)
Lượt xem: 902

‘…vô số công nhân và bà con nông dân đã mất tài sản, ruộng vườn vào tay các cá nhân và tổ chức của đảng.Vậy thì đảng này có còn xứng đáng lãnh đạo đất nước nữa không, hay mặt trái của chế độ đã phơi ra ở Đồng Tâm hết rồi?...’

Read more