Kêu gọi phản đối dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc)
Lượt xem: 1377

“…Thời hạn này thực chất là ưu đãi bổ sung để nhà đầu tư có thể được chuyển nhượng sau khi khai thác xong, hoặc thay đổi dự án giữa chừng mà không phải trả lại đất. Thời hạn này ngang với ba, bốn thế hệ con người, thực chất là hình thức nhượng địa…”

Read more
Các tiền đề của Cách Mạng Dân Chủ (Lê Minh Nguyên)
Lượt xem: 1043

“…Trong tiến trình đốt lò này ông đã vô hình chung phá nát hệ thống bảo vệ đảng, đó là giai cấp quý tộc hưởng đầy đủ đặc quyền đặc lợi, giai cấp mà pháp luật thông thuờng không được đụng đến, không được còng tay ra toà, mà phải xử bằng điều lệ đảng khi bị kỹ luật…”

Read more