Minh Xoài thoát nạn? (Người Buôn Gió)
Lượt xem: 1840

“…Nguyễn Thị Nga ở Hà Nội, Vũ Văn Tiền ở Thái Bình, Đặng Văn Thành phía Nam, Trịnh Văn Chiến ở Thanh Hoá, Nguyễn Thanh Thản ở Nghệ An là những đai gia đại diện cho các thế lực chính trị trong đảng đang nhăm nhe chờ đợi ngày tàn của Minh Xoài đất Bắc Ninh…”

Read more
Hội anh em dân chủ: Đã quyết định xét xử thẩm của cộng sản Việt Nam (Việt Tiến - Thông Luận)
Lượt xem: 1319

“…tin mới nhất về HAEDC là ngày 5/4/2018 họ sẽ bị đưa ra Tòa án Hà Nội xét xử theo khoản 1 điều 79 BLHS 1999 của cộng sản Việt Nam. Nhân đây chúng tôi xin thông báo cho các cơ quan truyền thông độc lập trong và ngoài nước biết để sắp xếp theo dõi phiên tòa này…”

Read more
Kẹt xe kẹt chính trị (VietTuSaiGon)
Lượt xem: 1255

“…nắm quyền lãnh đạo, anh phải có trách nhiệm điều chỉnh, chấn chỉnh mọi sai lầm xã hội bằng cách ngăn cấm những mối nguy từ bên ngoài mang vào quốc gia, đặc biệt là ngăn chặn những cơn gió độc đánh thẳng vào tính thực dụng của nhân dân…”

Read more