Phủ Đặc Uỷ Trung Ương Tình Báo Việt Nam Cộng Hoà (05/05/1961 đến 30/04/1975)
Lượt xem: 869

“…Riêng nhân viên các cấp thuộc Phủ Đặc Uỷ, cả nam lẫn nữ, đều bị bắt đi tù từ cao cấp đến sơ cấp, từ Đặc Uỷ Trưởng đến các Tuỳ Phái, tài xế và lao công. Điều này nói lên được phần nào sự thành công và sự hữu hiệu của Phủ Đặc Uỷ trong nhiệm vụ đối đầu và đánh phá bọn Việt Cộng trong Nam cũng như ngoài Bắc trên mặt trận tình báo…”

Read more
Người Cộng Sản mới (Xàm ba lô)
Lượt xem: 936

“…Ta cho ngươi đầu thai làm người cộng sản mới không có cu là để các ngươi không thể truyền giống cộng sản ra khắp thế giới, gây hoạ cho nhân loại. Đấy là ta còn xử sự theo lý của người có trái tim đó. Nếu ngươi còn kèo nài, la lối, ta không cho ngươi cái lưỡi nữa thì mệt đó…”

Read more
Luật Đặc khu: một đạo luật thừa thãi (Nguyễn Quốc Tấn Trung)
Lượt xem: 1635

“…Vấn đề của Luật Đặc khu tại Việt Nam, cuối cùng, là nó không chỉ nhằm phát triển kinh tế, mà rõ ràng muốn tạo ra những đơn vị hành chính tách biệt với phần còn lại quốc gia, cùng mô hình quản lý hành chính riêng, hệ thống quyền giao đất riêng và thủ tục xuất nhập cảnh riêng…”

Read more
Lực lượng công an (Phường) & Điệp vụ 004 (Tưởng Năng Tiến)
Lượt xem: 617

“…Tuy chưa bao giờ có hân hạnh được ngồi nghe hai vị “giáo sư” này giảng dậy lần nào nhưng cứ nhìn vào con số 20 triệu Euro chi phí cho Điệp Vụ Berlin thì tôi vẫn có thể (tạm) kết luận về họ như sau: “Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa!”…

 

Read more