Y Thành Stalingrad, bi kịch thời hậu chiến (Trọng Đạt)
Lượt xem: 950

“…Y Sĩ Thành Stalingrad, một phim có khuynh hướng chống chiến tranh hơn là chống lại sự đối xử tàn ác của người Nga trong những trại tù giá lạnh. Một kết luận hay, khó hiểu cho ta thấy tinh thần cao thượng của siêu phẩm, đầy tình vị tha, nhân bản, tràn trề tình yêu nhân loại…”

Read more
Sao cũng giải được, trừ sao vàng (Phạm Thanh Nghiên)
Lượt xem: 922

“…Đút lót thần thánh, mua chuộc chư Phật không phải là cách để được bình an. Càng không phải là vốn để dành sau này được lên thiên đàng. Sống tử tế, nhân ái, biết dấn thân cho lẽ phải thì không cần một thủ tục cầu xin, cúng bái gì cũng sẽ thấy bình an…”

Read more
Đồng hành cùng Phan Kim Khánh (Trương Thị Hà)
Lượt xem: 842

“…Đặc biệt, Hà muốn những người phía bên kia biết rõ và chấp nhận một sự thật rằng, những người yêu nước như Khánh luôn được người dân quý mến và họ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất…”

Read more