Chuyện Sài Gòn TPHCM (Mai Quốc Ấn)
Lượt xem: 1056

“…có người nói mỉa rằng Sài Gòn “trộm cướp như rươi”. Tôi đáp ngay lập tức: Nhìn vào nguyên quán thì thấy trộm cướp từ tứ xứ đổ về là chính. Riêng tôi còn thấy có thêm loại cướp từ xa, cướp cho chữ ký và con dấu…”

Read more
Năm mươi (50) năm sự kiện tắm máu thành Huế: Điều đã xảy ra? (Mạnh Kim)
Lượt xem: 1091

“…Nếu người ta tiếp tục khạc nhổ những bãi đờm nhơ nhớp vào lịch sử và giẫm đạp lên xác chết chiến tranh trong đó có cả chiến sĩ đồng đội mình thì những câu chuyện này vẫn cần được nhắc lại để cho thế hệ trẻ hiểu được cuộc chiến “giải phóng dân tộc” nó đầy dãy tội ác như thế nào…”

Read more