Thư kiến nghị khẩn cấp: Cần truy tố sãi làm nhục Chủ tịch nước (J.B Nguyễn Hữu Vinh)
Lượt xem: 884

“…Bởi sắp tới, chúng ta còn sẽ đón nhận nhiều đồng chí lão thành của đảng như Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu… cùng nhau đi gặp Cụ Các mác, Cụ Lenin thì lấy đâu ra cho đủ số sư để cầu siêu cho xứng đáng với sự nghiệp các đồng chí ấy đã làm khi còn trên mặt đất này…”

Read more