Đỗ Mười, kẻ hủy hoại miền Nam (Châu Minh Dũng)
Lượt xem: 1708

“…Đỗ Mười đã chết nhưng tội của ông ta chưa kết thúc. Các chiến dịch “học tập cải tạo” và “đánh tư sản” đã khiến hàng triệu người Việt phải tị nạn, có người bỏ xác ngoài khơi, nhiều người giờ vẫn chưa thể quay về quê hương…”

Read more
"Cầu siêu" cho Trần Đại Quang, Phật giáo đã phải ngụy biện! (Lữ Giang)
Lượt xem: 1112

“…Ở trong nước, hiện nay có đến 90% cơ sở Phật giáo là công cụ phục vụ chế độ, đa số các chùa lớn đều do "Sư Công An" trù trì. Do đó, thái độ "ngưỡng mộ" và yểm trợ Phật Giáo của Tướng Trần Đại Quang chỉ là một hình thức tuyên truyền nhằm chiêu dụ Phật tử đứng về phía Đảng CSVN…”

Read more
Huy Đức - Người phu quét đường cho lộ trình "nhất thể hóa" của Tổng thư kiêm Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng (Vũ Đông Hà)
Lượt xem: 1111

“…Quyền lợi của họ sẽ còn gì khi đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một chi bộ của đảng Cộng sản Tàu và dù là người mang thẻ đảng, họ cũng chỉ là một công dân hạng hai trong nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa?...”

Read more