Hội nghị các tổ chức XHDS ASEAN 2017: Thất bại nặng nề cho đoàn GONGO Việt Nam (Quang Nguyên)
Lượt xem: 865

“…Phần tu chính của đoàn VNHN được đưa ra trình đại hội gây tranh cãi đến 45 phút giữa đoàn VN trong nước và toàn các đại biểu dự hội nghị. Đoàn VN trong nước xin bỏ phần tu chính này. Nếu không thể bỏ tất cả, xin bỏ hai chữ In Vietnam…”

Read more
Mạng hội (Huy Đức)
Lượt xem: 867

“…cầm quyền thì phải nhận ra rằng, MXH không chỉ đang chỉ trích chính quyền – giúp Chính phủ tu sửa để rồi vừa có quyền vừa có dân – mà còn đang chỉ trích những thói hư tật xấu trong xã hội, đang “khai dân trí và chấn dân khí” chứ không chỉ mắng nhiếc nhau…”

Read more
Nhìn người, ai ngẫm đến ta (Trân Văn)
Lượt xem: 1202

“…Khi một quốc gia vỡ nợ thì thường chính phủ sẽ xin thương lượng lại về các khoản nợ, các khoản lãi và chấp nhận những điều kiện ngặt nghèo do các chủ nợ đặt ra. Giới lãnh đủ thua thiệt từ những điều kiện đó là dân…”

Read more