Vài nhà báo quen biết (Người Buôn Gió)
Lượt xem: 2329

“…Với nhiều người đã lạ, nhưng với tôi một người từng biết Mai Quốc Ấn từ xưa còn lạ hơn. Bởi trước đó anh ta trên danh nghĩa bạn bè, đã muốn tôi chuyển lời nhắn Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú…”

Read more
Cũng chết cách mạng… (Trân Văn)
Lượt xem: 1163

“…Đối xử phải theo thứ bậc. Với thứ bậc đã được phân định rạch ròi thì sẽ còn nhiều quốc tang và lễ tang cấp quốc gia khác cho những Lê Đức Anh, Phùng Quang Thanh, Đinh Thế Huynh, Lê Hồng Anh… Những trường hợp hữu công khác, kể cả những người đã “chết vì cách mạng” cứ chờ cho đến lúc ai đó chạnh lòng. Thế thôi!...”

Read more
Đảng còn đại dân thật là… tư! (Trân Văn)
Lượt xem: 1304

“…Với hiện tình chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội quốc gia như lúc này, đa số người Việt chỉ bàn luận sôi nổi về “nhất thể hóa” cá nhân đứng đầu tổ chức chính trị duy nhất với nguyên thủ quốc gia, không bận tâm thân phận, tương lai của chính mình, của con cháu mình là vàng hay rác thì rõ ràng “Đảng ta” còn vĩ đại lâu…”

Read more