Paris cháy không? (Từ Thức)
Lượt xem: 643

“…Điều nhận xét thứ hai, là hình thức dân chủ cổ điển, quyết định từ trên xuống dưới không còn thích hợp nữa. Người dân không chấp nhận đóng vai thụ động…”

Read more
Phố Trịnh Văn (Tưởng Năng Tiến)
Lượt xem: 723

“…Sau đường Trịnh Văn Bô, rồi ra sẽ có đường Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo chăng? Cứ giết người, cướp của, đầy đọa, chôn sống nhân tài rồi tìm cách xí xoá mọi chuyện bằng một cái bảng tên đường (vớ vẩn) gì đó là coi như xong sao?...”

Read more
Phạm Đoan Trang: Tầng lớp trung lưu Việt Nam không khao khát dân chủ tự do (Kính Hòa)
Lượt xem: 807

"...Giới trung lưu Việt Nam họ không có khát vọng về dân chủ. Còn thượng lưu ở Việt Nam thì không có nghĩa là tinh hoa. Đại gia của Việt Nam thì có nghĩa là ăn bò Kobe, hay là đi mua giường,… Tầng lớp “tinh hoa” ở Việt Nam, xin lỗi phải dùng từ là xôi thịt, không có tầm văn hóa để dẫn dắt xã hội..."

Read more
Chuyện chống tham nhũng (Đỗ Ngà)
Lượt xem: 909

“…Qua đây ta thấy gì? Đó là anh sai phạm nghiêm trọng hay không, không quan trọng, quan trọng là anh ở phe nào mà thôi. Đinh La Thăng đã sai từ 10 năm trước khi còn ở PVN, sau đó vào bộ GTVT ăn uống no nê. Và cuối cùng phe Thăng thua cuộc thì Thăng mới bị trảm…”

Read more