Bác Sang (Tưởng Năng Tiến)
Lượt xem: 761

”...Rõ ràng, ông Bùi Tín muốn bác Sang phải trở thành một Gorbachev của Việt Nam cơ. Chính bác Sang, không chừng, cũng có lúc đã nằm mơ (y) như thế. Một giấc, ngó bộ, quá xa vời...”

Read more
Hiền tài (Huỳnh Ngọc Chênh)
Lượt xem: 602

”...Với thể chế này, với tư duy lạc hậu phong kiến của mấy ông thì không thề nào tìm ra người tài, mà có tìm ra thì họ cũng bị nghiền nát hết, hoặc nếu họ giỏi luồn lách và không bị lộ, rồi cũng sẽ thành như mấy ông, chẳng hơn gì...”

Read more
Khi chúng ta tuyệt vọng (Tuấn Khanh)
Lượt xem: 721

”...Mỗi lúc thế giới đang mở ra. Những lời nói dối của thế kỷ 21 luôn tinh xảo hơn ở thế kỷ trước. Nhưng bên cạnh đó, nhận thức của con người trước những sự dối trá giờ đây cũng khác biệt và tinh tế hơn...”

Read more
Cuộc vượt thoát của Việt Nam hiện tại (Mai Thanh Truyết)
Lượt xem: 772

”...chính sách mở của Việt Nam hiện tại vẫn còn dựa theo định hướng xã hội chủ nghĩa cho nên lãnh đạo Việt Nam vẫn còn cổ suý chủ nghĩa dân tộc cực đoan để duy trì quyền lực và không dám mở thực sự vì sợ sẽ bị phô bày cho thế giới rõ những sự lạc hậu và lầm lạc của họ trong việc phát triển quốc gia...”

Read more
Đạo Phật thời mạt pháp (Đặng Văn Sinh)
Lượt xem: 978

”...Sư trẻ, mà các vãi, nhất là vãi non lại quá "sùng đạo", tranh nhau chăm sóc thầy sinh ra bất hòa vì ghen tức, đến nỗi sân chùa trở thành nơi khẩu chiến thường xuyên giữa các nữ thí chủ. Lúc lâm trận, chẳng còn thứ từ ngữ thô tục nào họ không văng vào mặt nhau giữa thanh thiên bạch nhật...”

Read more