Cuối cùng năng lượng hợp hạch sẽ trở thành hiện thực (Brian Bergstein)
Lượt xem: 1645

“…Khi bạn có cái nhìn sâu sắc về một bộ phận của công nghệ và bạn vượt qua cái chướng ngại đó, nó sẽ chuyển động”, Mumgaard nói. “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt đến thời điểm này”. Ông quy chiếu về kế hoạch xây dựng một nguyên mẫu của công ty ông giống như khoảnh khắc Kitty Hawk..”

Read more
Dân giàu hay Đảng mạnh? (Cánh Cò)
Lượt xem: 1156

“…Họ vẫn suy nghĩ làm cách nào để Đảng mạnh hơn qua cách mà ông TBT, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gắn lon cho Bộ trưởng Công an và Chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị bất kể ông Tô Lâm đang chịu trách nhiệm gián tiếp của hai thứ trưởng công an dưới quyền đang trả lời các vi phạm của họ trước tòa án…”

Read more
Trung Quốc bỏ của chạy lấy người khỏi Venezuela (Nguyên Lam & Nguyễn-Xuân Nghĩa)
Lượt xem: 1076

“…trên thế giới có nhiều trường hợp mà quần chúng, phe đối lập hay chế độ mới đòi điều tra và hủy bỏ các món nợ do chế độ cũ cam kết với xứ khác. Người ta gọi đó là "món nợ đáng tởm" hay "odious debts" vì chế độ cũ nhân danh quốc gia đi vay nước khác để trục lợi riêng cho tay chân hay thân tộc rồi lại bắt người dân phải trả. Chúng ta còn theo dõi chuyện ấy trong nhiều năm tới…”

Read more
Chiến dịch Công cho VRLH: 2 nhân chứng vừa đến Hoa Kỳ (Mạch Sống)
Lượt xem: 777

“…Song song với các hoạt động về quốc tế vận kể trên, khoảng chục người có lòng ở nhiều thành phố Hoa Kỳ đã cùng nhau hình thành “nhóm kết nghĩa” để yểm trợ khối cư dân ở VRLH tự bảo vệ trước các biện pháp đàn áp có thể đến từ phía chính quyền, và báo cáo mọi diễn biến để BPSOS kịp thời báo động quốc tế…”

Read more
Lấy ‘mỡ’ quốc gia ‘rán’ dân lành (Trân Văn)
Lượt xem: 923

“…các loại tài nguyên, nguồn lực quốc gia còn là “mỡ” và dân chúng may mắn không bị “rán” trực tiếp thì cũng bị “rán” gián tiếp. So với thiên hạ, sự khác biệt, nếu có, nằm ở chỗ, tâm trạng nhiều người bị “rán” vẫn tràn ngập sự cảm kích, ngưỡng mộ. Thảm hơn cả là vẫn… tự hào!...”

Read more
Đầu Xuân: Chúc nhau gì? (Phạm Phú Khải)
Lượt xem: 788

“…Mỗi một mùa xuân đến, chúng ta cần chúc nhau niềm tin và hy vọng, và nên nhắc nhở với lòng mình rằng lãnh đạo quốc gia hiện nay không đại diện mình, và chúng ta có thể góp phần, dù nhỏ nhoi đến mấy, để thật sự thay đổi hiện trạng, và để cùng nhau mang lại mùa xuân tươi sáng và hạnh phúc cho Việt Nam…”

Read more