Quy định mới về sổ đỏ, ngu hay đểu? (Nguyễn Đình Cống)
Lượt xem: 817

“…Chỉ trích nặng như thế cho toàn dân biết, để tỏ rõ ý kiến không thể chấp nhận những kẻ ngu và đểu làm quan. Tôi hình dung, những nhà làm luật trên thế giới khi biết được quy định này của VN chắc họ sẽ quá ngạc nhiên về trình độ lập pháp, họ sẽ cười hay khóc thì chưa biết…”

Read more
Bàn về trí thức (Đỗ Ngà)
Lượt xem: 925

“…Thiếu vắng trí thức chiến lược trong vị trí lãnh đạo đất nước tạo thành hệ quả tất yếu, đó là những trí thức công cụ cũng chỉ sống để chiến đấu kiếm miếng ăn là chính…”

Read more
Ai mới NGỤY (Tiểu Tử)
Lượt xem: 1294

“…Bà muốn nôn mửa lên những lời lẽ giả nhân giả nghĩa mà bọn chúng nó thằng nào cũng có sẵn trên đầu môi chót lưỡi. Bà muốn nôn mửa lên những thủ đoạn xảo quyệt được ngụy trang bởi những chiêu bài yêu nước thương dân…”

Read more
Vọng Ngoại & Trọng Ngoại (Tưởng Năng Tiến)
Lượt xem: 657

“…Dù sắp nhỏ có liếm ghế chăng nữa, nói nào ngay, cũng vẫn là cách hành sử rất đúng … qui trình. Tụi nó chỉ tiếp tục cái truyền thống trọng ngoại do các bậc lão thành cách mạng khởi xướng thôi mà, chớ đâu có gì sai quấy lắm đâu…”

Read more
Phá khiếp, ăn kinh? (Thanh Hồ)
Lượt xem: 958

“…Tất cả những vụ việc nêu trên chỉ là những vụ rất vụn vặt trong vô vàn những sai phạm, tiêu cực diễn ra hàng ngày ở xứ sở này. Nhưng không thể vì nó vụn vặt mà bỏ qua vì nhiều cái như thế góp lại sẽ rất lớn…”

Read more