Ba tháng Hai: Mừng sinh nhật đảng (Trương Nhân Tuấn)
Lượt xem: 923

”...Chửi bọn Tây là “thực dân”, bọn Mỹ là “đế quốc xâm lược”... nhưng bọn chúng chưa bao giờ ăn của dân một thứ gì. Chúng lại còn xây dựng đường xá, cầu cống cho dân đi lại miễn phí. Đường xe lửa xài tới bây giờ là do (bọn ngu) Tây thực dân xây dựng...”

Read more
Thư Xuân gởi Ông Tổng (Thiện Ý)
Lượt xem: 995

“…Một lần nữa chúc Ông Tổng và các lãnh đạo hàng đầu đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam (Đỏ vỏ xanh lòng) sức khỏe dồi dào, để có được tinh thần sáng suốt biết những gì phải làm có lợi cho dân cho nước và quyết không làm những gì có hại cho dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta…”

Read more
Đảng cộng sản đã cản trở sự phát triển hiện nay của Việt Nam như thế nào? (Phan Ba)
Lượt xem: 915

“…Giáo sư Nguyễn Đình Cống đưa ra lời khuyên, nếu muốn phát triển phải thay đổi từ một đảng cách mạng thành một đảng chính trị thì mới tồn tại được. Chứ như hiện nay không những đảng sẽ đem tai họa cho đất nước mà sự tồn tại của đảng cũng khó bền vững…”

Read more
Việt Nam, quê hương của chúng ta hay của ai khác? (Mạnh Kim)
Lượt xem: 895

“…Nó gắn liền với “hồn thiêng sông núi” và tâm thức Việt, chứ không phải với chế độ cai trị. Nó cho thấy chế độ cai trị có làm gì đi nữa khiến người Việt phải ly tán xa rời quê hương thì hai chữ “VN” ngạo nghễ kiêu hùng vẫn khắc sâu trong tâm khảm, đủ để nuôi dưỡng niềm tin cho một ngày mai tươi sáng hơn…”

Read more