LHQ kiểm điểm Việt Nam về tra tấn: hội để người dân lên tiếng (Nguyễn Đình Thắng)
Lượt xem: 941

“…Chúng tôi quan niệm cuộc kiểm điểm Việt Nam trong 2 ngày 14 và 15 tháng 11 vừa qua chỉ là bước khởi đầu trên hành trình dài để xoá bỏ nạn tra tấn ở Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi sự hợp tác và chung sức của tất cả những người quan tâm và quyết tâm ở trong và ngoài nước Việt Nam…”

Read more
Trình độ lãnh đạo (Võ Xuân Sơn)
Lượt xem: 838

“…Làm sao mà một chế độ, muốn bảo toàn quyền lực lãnh đạo của mình, lại có thể để cho một kẻ không biết nhắn tin điện thoại, không biết dùng máy tính, làm tổng cục trưởng một tổng cục có rất nhiều thứ liên quan đến công nghệ cao?...”

Read more