Càng nói càng trơ ra đá (Phạm Trần)
Lượt xem: 767

”...ai cũng biết chỉ khi nào nhân dân được tự do ra báo và có quyền dân chủ bầu ra một chính phủ thật sự là của dân, do dân và vì dân, có tam quyền phân lập thật sự thì quốc nạn tham nhũng, kể cả tham nhũng chính trị, mới bị kiểm soát ở Việt Nam...”

Read more
Lãnh chúa Viết Chữ (Xuân Khôi)
Lượt xem: 1557

..Quảng Ngãi trở thành sân nhà của Nguyễn Hòa Bình, Võ Văn Thưởng, làm nơi đi về. Tình đồng chí, nợ ân tình của những người cộng sản, nên giúp đỡ, bảo vệ nhau là điều đương nhiên...”

Read more