Mất trộm mới rào giậu (Phạm Trần)
Lượt xem: 840

Ông còn cho biết thêm: ”Rất nhiều phương tiện truyền thông đã nói tới những hình thức rửa tiền nhằm hợp thức hóa lượng tiền chuyển ra nước ngoài hoặc chuyển ngoại tệ từ nước ngoài về Việt Nam. Đây là một trong những cách đó.”...

Read more
Ba lưu ý ngắn về an ninh mạng (Nguyễn Vi Yên)
Lượt xem: 1323

“…Người dùng Facebook hoặc Google thường chủ quan, chỉ cài một lớp mật khẩu. Nếu bị đánh cắp mật khẩu này, xem như mất hẳn tài khoản vào tay kẻ trộm. Ứng dụng Google Authenticator sẽ bảo vệ tài khoản của bạn bằng cách yêu cầu nhập thêm một lớp “xác minh” nữa sau khi đăng nhập..”

Read more
Chuẩn bị (Đỗ Ngà)
Lượt xem: 988

“…Như vậy, luật An Ninh Mạng, hợp tác ngân hàng và giao dịch nhân dân tệ nó không phải là các mảng riêng biệt, mà nó là những bước đi cho một kế hoạch lớn. Kế hoạch Hán hoá Việt Nam được thiết kế rất công phu…”

Read more
Đề Cương Cách Mạng Miền Nam - Sự hình thành của Tội Ác (Trọng Đạt)
Lượt xem: 1027

“…Sự nghiệp chính trị của một nhân vật mà có những người cho là anh hùng dân tộc, đánh đuổi thực dân, đế quốc nhưng nó đã được xây dựng bằng núi xương sông máu mà từ thuở vua Hùng dựng nước, trải qua bao triều đại chưa có bạo chúa nào làm được như thế…

Read more