Những phiên tòa của "Phát xít Hitler" "bọn đế quốc thực dân" (JB Nguyễn Hữu Vinh)
Lượt xem: 775

“…Tòa án và công an đã kết án Trần Thị Xuân 9 năm tù vì đã "nhận 170 triệu đồng" - Khoảng hơn 7000 đola - nhằm hoạt động lật đổ chính quyền gồm nhung nhúc công an, súng đạn, nhà tù... bằng cách cứu trợ dân nghèo là những nạn nhân của đảng mà lẽ ra đó phải là trách nhiệm của đảng…”

Read more