Họ còn muốn nữa? (Phạm Đoan Trang)
Lượt xem: 850

“…Không đâu. Tôi - và chúng ta - không chiều họ dễ dàng như thế được đâu. Tôi chấp nhận bị đàn áp, vì tôi chống họ. Nhưng phải kính sợ, nể phục một "cái gọi là nhà nước" hèn như thế thì không. Không bao giờ…”

Read more
Ngày mang sức bật Đoan Trang (Bùi Tín)
Lượt xem: 735

“…cả một bộ máy cai trị đồ sộ run sợ trước một cuốn sách vỡ lòng về dân chủ và nhân quyền, chỗ yếu nhất, “gót chân A-sin’’ của các chế độ tòan trị. Việc bắt cô Đoan Trang tạo nên một làn sóng phản kháng dữ dội từ trong và ngoài nước…”

Read more