Giới thiệu sách Cha Danh (Phạm Ngọc Lân)
Lượt xem: 208

”...Mỗi sinh linh được đầu thai để có mặt nơi thế gian này đều có lý do của nó, đó là một nghĩa vụ mà mỗi người đều phải trải qua để chứng tỏ sự hiện diện của mình không phải là một sự ngẫu nhiên hay tình cờ. Phạm Ngọc Lân là một người như vậy...”

Read more
Làm ơn đừng hồ (Phạm Đoan Trang)
Lượt xem: 302

”...phải ý thức được rõ ràng rằng đây là cuộc chiến với một nhà nước mafia công an trị, nó dựa vào một lực lượng bất nhân bất trí, sử dụng bạo lực và dối trá để tồn tại; nó không có một thứ chính nghĩa nào trong tay. Nó không xứng đáng để được gọi là nhà nước..”

Read more
“Anh Phải Sống”, cuốn phim ý nghĩa nhất của Trương Nghệ Mưu (Trọng Đạt)
Lượt xem: 282

”...Họ Trương đã dùng những hình ảnh biểu tượng để diễn tả thảm kịch chung của đất nước ông. Cuộc đời gian truân khốn khổ của Xui Fugui (Từ Phú Quý) giống như Moritz trong Giờ Thứ Hai Mươi Lăm, những điệu nhạc đệm vô cùng ai oán cùng những tiếng khóc than não nùng của người mẹ trước mộ con, tấn thảm kịch của một gia đình...”

Read more
Suy nghĩ vớ vẩn về nước mắm (Từ Thức)
Lượt xem: 209

”...Việc làm khẩn cấp và cụ thể là cấm không được dùng chữ “nước mắm” cho những sản phẩm không phải là nước mắm. Bô Y tế , quốc hội có thể làm chuyện này qua một đạo luật. Đó là cơ hội chứng tỏ Bô Y tế cũng lưu tâm đôi chút tới sức khỏa của dân...”

Read more
Đoàn Việt Nam lúng túng tại kiểm điểm ICCPR: cũng tại người dân hiểu biết hơn xưa (Nguyễn Đình Thắng)
Lượt xem: 190

”...Khi những người này xem lại video trực tuyến của cuộc kiểm điểm, xin hãy thấy công lao của chính mình trong đó. Và những ai chưa góp phần cho cuộc kiểm điểm lần này, xin hãy nghĩ đến những gì mình có thể và cách nào góp phần cho các cuộc kiểm điểm sẽ còn diễn ra nhiều nữa trong tương lai...”

Read more