Hiệp ước mậu dịch EU - Việt Nam: Lợi ích cho nhân quyền dân chủ? (Nguyễn Đình Thắng)
Lượt xem: 177

‘…Gần 200 nghị sĩ, tức 27% Nghị Viện Âu Châu, bỏ phiếu chống. Họ là những đồng minh "phía trong" của chúng ta trong các cuộc vận động nhân quyền và dân chủ sắp đến. Chưa kể 16% bỏ phiếu trắng hoặc không bỏ phiếu - họ có thể sẽ đứng cùng với chúng ta nếu được vận động…’

Read more
Dân Trung Quốc đòi tự do ngôn luận trước cái chết của Bác trên tuyến đầu của trận chiến Coronavirus (Alice Su Los Angeles Times)
Lượt xem: 216

‘…Bác sĩ nhãn khoa không thể chữa klhỏi bệnh mù của thế giới. Nếu có một đời khác, hãy từ bỏ y học, tiếp nhận văn chương để mở tâm trí của mọi người”, đề cập đến quyết định của Lỗ Tấn từ bỏ ngành y và trở thành một nhà văn với hy vọng thúc đẩy dân Trung Quốc nổi dậy  chống lại nhà Thanh…’

Read more