Thông cáo báo chí số 1 của nhóm luật Lộc Hưng (Tin Mừng Cho Người Nghèo)
Lượt xem: 300

“…Chúng tôi cũng trân trọng mời các cơ quan báo chí, truyền thông và những ai quan tâm đến VRLH chứng kiến các hoạt động của các luật sư và người dân trong quá trình đấu tranh pháp lý sắp tới để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân VRLH, tường thuật cho công chúng…”

Read more
Tổng Kết năm qua - 73 năm dân tộc Việt nạn nhân của Đảng Cộng Sản! (Phan Văn Song)
Lượt xem: 306

“…dù có muốn hay không Đảng Cộng sản đương quyền vẫn không cản nổi những sanh lực đang nảy nở, phát sanh theo một tốc độ nhanh. Và với nhịp độ ấy và trong một tương lai rất gần hay có thể nói, là đã và đang bắt đầu phát triển để trở thành những động lực chánh để, đã, đang và sẽ thay đổi hoàn toàn quốc gia Việt Nam và con người Việt Nam…

Read more
Sự bất nhân trong vụ Lộc Hưng (Trịnh Kim Tiến)
Lượt xem: 341

“…Cho đến giờ phút này không một lãnh đạo cấp cao nào đứng ra tiếp xúc để nghe nguyện vọng của dân và làm rõ sự việc. Người dân không đồng ý với cách hành xử khuất tất, tàn ác của nhà cầm quyền, và vì vậy chắc chắn sự bất nhân sẽ còn tiếp diễn trong thành phố mà ông Thiện Nhân làm Bí thư…”

Read more