Thông báo nỗi niềm của luật về vụ án Đồng Tâm (CLB Hiếu Đằng)
Lượt xem: 176

“…Hành vi sai trái của ai đó trong lúc nhất thời rồi đây sẽ phải bị trả giá nhưng sự sai đúng trong tổng thể một sự kiện lớn xuyên suốt một quá trình dài đã qua, có lẽ rất rất nhiều năm nữa, lớp con cháu chúng ta sẽ tìm lại lịch sử để nghiêm túc luận bàn, phán xét…”

Read more
Ai đang chống phá Việt Nam? (J.B Nguyễn Hữu Vinh)
Lượt xem: 220

“…Những kẻ đang lấy kẻ thù của đất nước, của dân tộc làm bạn vàng, dâng lãnh thổ, lãnh hải cho giặc làm mồi để nhằm được chống lưng, được bệ đỡ mà giữ chắc cái ghế cai trị bòn rút máu xương người dân Việt Nam.Đó chính là những kẻ chống phá và là kẻ thù của người dân Việt Nam…

Read more