Dân tộc phải biết hành động, không thể cầu mong cầu chúc (Đỗ Ngà)

Lượt xem: 1682

“…ĐCS đã bám rễ nay đã 72 năm, nó đã để lại cho lịch sử cuộc chiến tương tàn, xã hội nghèo đói, và đạo đức xuống cấp. Khi nguyên nhân làm cho quốc không thái, dân không an còn đó thì cầu vô ích…”

cungnhau_xaydung

Theo truyền thống, năm mới người ta cầu chúc cho nhau sức khỏe, cầu chúng cho nhau an khang thịnh vượng. Về phương diện quốc gia, người ta cầu cho quốc thái dân an. Lời cầu chúc là lời mong ước, nó nằm ngoài tầm với. Nếu những gì trong tầm tay chẳng ai phải cầu chúc. Nhưng quốc thái dân an, nó không bắt nguồn từ những gì ngoài tầm với dân tộc, nó trong tầm tay của một dân tộc. Vậy trong tầm tay thì cầu làm gì? Sao không hành động?

Ở Việt Nam, năm nào những quan chức cũng tổ chức, chùa chiền họ cầu cho "quốc thái dân an", tức quốc gia thái bình, dân an cư lạc nghiệp. Điều đó theo tôi, nó chỉ là một thói quen vô thức. Năm nào cũng vậy, việc quốc thái dân an cứ cầu mà xã hội không hề có chút tiến triển nào, quốc gia chẳng một chút bứt phá nào mà vẫn cứ tụt hậu dần.

Quốc thái dân an nó không phải là việc của trời mà là việc của con người. Cả dân tộc phải thay đổi tư duy để hành động chứ không phải năm nào cũng thắp nhang cầu cúng. Dân biết đòi cho bằng được mô hình chính trị mình mong muốn, dân phải biết đòi nhà nước dành cho mình một cổ phần quyền lực trong nhà nước. Chỉ có như thế thì mới có quốc thái dân an, chứ cầu trời chẳng thể nào được.

Chúng ta nhìn lại, như Pháp , Mỹ , Nhật Bản vv... thì đấy là nơi quốc thái dân an. Nó bắt nguồn từ thể chế chính trị. Mà tại sao tại những quốc gia đó đều có ĐCS nhưng dân chẳng bao giờ ủng hộ nó. Đấy là sự sáng suốt của một dân tộc, quốc thái dân an bắt đầu từ đó chứ không phải từ trời ban. Tại Việt Nam, ĐCS đã bám rễ nay đã 72 năm, nó đã để lại cho lịch sử cuộc chiến tương tàn, xã hội nghèo đói, và đạo đức xuống cấp. Khi nguyên nhân làm cho quốc không thái, dân không an còn đó thì cầu vô ích.

Con người sống trong một quốc gia, khi quốc không thái thì tất dân không an. Con người sẽ không có sức khỏe nếu cơ quan quản lý xã hội buông quản lý để cho thực phẩm độc hại xâm nhập vào mọi loại hàng hóa và mọi nơi trên đất nước này. Con người sẽ không có an khang thịnh vượng nếu chính quyền không vì dân và tìm mọi cách để tăng thuế nhằm tước đoạt sức lao động của dân.

Khi quốc gia đi đúng đường, tức dân chọn cho mình mô hình chính trị vì dân, thì sau nhiều năm, ít nhất là một thế hệ mới có quốc thái dân an. Trong 1 năm không thể tạo dựng được một quốc gia thái bình dân an cư lạc nghiệp được. Cho nên lời chúc, lời cầu quốc thái dân trong ngày đầu năm của mỗi năm, nó cho ta thấy sự ấu trĩ của xã hội chứ chẳng được gì. Nên dẹp.

Đỗ Ngà

BBT Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm gửi tới Thông Luận