Một sự mất mát của phong trào đấu tranh dân chủ trong nước? (Dương Hoài Linh)

Lượt xem: 1650

“…Họ cho rằng chỉ những người trong nước, chịu sự áp chế của nhà tù cộng sản mà dám cất tiếng nói thì mới là anh hùng. Do đó khi ra nước ngoài rồi coi như là tháo chạy, họ không thèm quan tâm nữa…”

vietkhang01
Việt Khang

Việt Khang đến Mỹ hoặc như trước đây Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần rồi gần đây là Huỳnh Quốc Huy xin tị nạn chính trị... tôi không hiểu tại sao nhiều người lại bi quan cho đó là một sự mất mát của phong trào đấu tranh dân chủ trong nước? Là âm mưu của chính quyền cộng sản... Ra khỏi nước đâu phải là không còn nhiệm vụ chống độc tài ..?

Những người như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Huỳnh Quốc Huy.. họ vẫn tiếp tục công việc của họ đó thôi, họ đâu có gác bút, buông phím. Những gì họ làm trong nước khi ra nước ngoài họ vẫn làm y như vậy.

Chỉ có điều là cái bệnh tôn sùng "ngôi sao","tôn sùng thần tượng" của dân Việt mình ngàn đời vẫn không bỏ. Họ cho rằng chỉ những người trong nước, chịu sự áp chế của nhà tù cộng sản mà dám cất tiếng nói thì mới là anh hùng. Do đó khi ra nước ngoài rồi coi như là tháo chạy, họ không thèm quan tâm nữa. Chỉ dành sự quan tâm cho các ngôi sao đang lên trong nước. Bởi vậy nếu những người ấy khi ở trong nước tên tuổi nổi như cồn nhưng khi ra nước ngoài họ vẫn viết y như vậy thì lượng like giảm hẳn đi. Đó không phải là do họ mà do chính nhận thức của những người ở trong nước.

Trong khi đó xét theo đất nước Tây Tạng, đức Dala Latma cũng phải lưu vong đó thôi nhưng tên tuổi của ông đâu có mất đi và ông vẫn thành lập được một chính phủ lưu vong ở nước ngoài. Người khởi xướng phong trào đấu tranh dân chủ của Trung Quốc Ngụy Kinh Sinh cũng đang lưu vong ở Mỹ nhưng ông vẫn được người dân Trung Quốc quan tâm.

Vấn đề không phải là anh ở trong nước hay nước ngoài mà vấn đề nằm ở chỗ có thành lập được một chính đảng đối lập với cộng sản hay không. Chính đảng này có thể bí mật ở trong nước nhưng cũng có thể ở nước ngoài bao gồm những con người ưu tú thiết tha với vận mệnh đất nước nhất.

Nhưng nếu xét với nhận thức của đa số người Việt hiện nay thì ngày mà đảng ấy ra đời còn lâu.

Dương Hoài Linh