Tạm biệt Năm (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 1589

Gà bị vạt lông hết đọ tài
Chỉ còn năm sáu cọng lai rai
Nhường đời thực lực cho Mậu Tuất
Khởi động niềm vui dưới nắng mai

xuan_mautuat01

Gà sắp bị vặt hết lông rồi

Chỉ còn năm sáu cọng nữa thôi

Nhường chỗ tranh tài cho Mậu Tuất

Giương oai khẳng khái mở cổng trời

Gà bị vặt lông tiếng sắp ngưng

Chỉ còn năm sáu cọng tượng trưng

Nhường chứ công danh cho Mậu Tuất

Tiếp trang đời hăng hái thẳng thừng

Gà bị vạt lông hết đọ tài

Chỉ còn năm sáu cọng lai rai

Nhường đời thực lực cho Mậu Tuất

Khởi động niềm vui dưới nắng mai

ga_dinhdau

10/02/2018
Trần Thị Tuyết Nhung