Đảng cộng sản Việt Nam (Hoa Mai Nguyen)

Lượt xem: 485

"...Độc tài đảng trị, công an.
Bằng những thủ đoạn, công an đánh người.
Đảng này, thế giới ngày nay
Vứt ra bãi rác, đã từ lâu lắm rồi..."

habe_tuong_lenin03

Đảng cộng sản tuổi đã quá tám mươi.
Như cây gỗ mục, đốn đi cho rồi.
Bề ngoài gỗ mục lên rêu
Bên trong mục nát, bọ, sâu thì nhiều.

Cộng sản là đám tham ăn.
Ăn trên nỗi khổ nhọc nhằn người dân.
Vào đảng, chúng nghĩ đến thân.
Tham ô, hối lộ, hiển nhiên ban ngày.

Miệng thì chúng nói rất hay.
Báo chí lề phải, vỗ tay ầm ầm.
Bọn chúng cùng một đảng bao che.
Lập bè, kết đảng, để mà ăn chia.

Miệng chúng dối trá rất hay.
Tiền vào túi chúng, nói hay hơn nhiều.
Mở miệng thì chúng nói ba hoa.
Tự do, dân chủ, có khắp mọi nhà chúng ta.

Thực tế, thì lại khác xa.
Tự do, cái kiểu bịt mồm dân oan.
Độc tài đảng trị, công an.
Bằng những thủ đoạn, công an đánh người.
Đảng này, thế giới ngày nay
Vứt ra bãi rác, đã từ lâu lắm rồi

HỠI NGƯỜI VIỆT Ở KHẮP MỌI NƠI
CÙNG NHAU HỢP SỨC ĐẬP TAN ĐẢNG NÀY

Hoa Mai Nguyen