Trả lời Kim Huệ về tôn giáo (Trung Quang)

Lượt xem: 1221

“…nhiều cuộc họp, tranh luận ở đất nước ta chả di đến đâu, đơn giản là chúng ta không có một nền tảng chung về mục đích, về trí tuệ, chúng ta dành chiến thắng cho kẻ to miệng nhất và có quyền được nói mà thôi…”

ton_giao00

Thật sự đây là vấn đề khó, song anh đã nhận thức được một số từ khi quan tâm đến nó.

Có phải người Việt Nam cần một tôn giáo để phát triển hay không? 

Đúng vậy, ngay cả các quan điểm tiến bộ, nếu tuân thủ nó và ý thức sâu sắc về nó thì đó cũng là một tôn giáo. Ví dụ Tự do là một tôn giáo, Dân chủ là một dạng tôn giáo. 

Cái hay của nền Dân chủ là nó không đưa ra những mục tiêu đạo đức chung chung. Mà nó có giải pháp hẳn hoi, đó là hệ thống tạo ra tính lãnh đạo và kiểm soát quyền lực: đó là Tam quyền phân lập. Không có hệ thống Tam quyền thì mọi dạng dân chủ chỉ là sự lừa đảo.

Vậy tại sao cần tôn giáo và cách của chúng ta.

Người dân phần lớn là lười. Phần lớn là đầu tắt mặt tối vì miếng ăn, vì danh dự, vì sinh tồn. Tất nhiên là vì chạy theo các sản phẩm vật chất, chức vụ, tình dục mà con người bị lạc lối và ngày càng đau khổ. Những dân tộc mà đề cao các cảnh giới về tâm thức, về tinh thần thì sự tha hóa vật chất sẽ được giảm bớt. Dân tộc ta không có điều đó. Trí tuệ nói không xa nó nhằm giải quyết các vấn đề công bằng, tình thương và đóng góp cho cộng đồng. Nên một dân tộc đã bị chia rẽ thành giai cấp như chúng ta hiện nay đã không có cơ hội phát triển trí tuệ.

Vậy bản chất tôn giáo là gì?

Nó là một sáng tạo của con người, những người có trí tuệ cao nhằm mục tiêu giáo dục con người. Khi tôn giáo do những người lao động, hay người cùng số phận với dân chúng sáng tạo thì tôn giáo mang tính tích cực. Khi tôn giáo bị bọn cầm quyền tác động, thì nó sẽ trở thành tôn giáo tồi tệ, ngu dân.

Trong hàng ngàn năm qua dân tộc ta đến chùa thờ Phật, đến đền lạy Khổng tử, đã học được cái gì. À không có cái gì cả, ngoài thần phục kẻ cầm quyền và người giàu. Khi Phật giáo Tàu nói người giàu là kẻ có phúc rồi, thì kẻ cầm quyền sẽ luôn luôn đúng. 

Song Thiên chúa giáo là một môi trường giáo dục tốt, bằng việc coi những kiến thức của người Do Thái là minh triết, là lời của Thiên Chúa, tức là đã cung cấp cho trí tuệ một giá trị thiêng liêng.
 
Nó còn là nền tảng trí tuệ cơ bản cho xã hội, cho dù linh mục nào giảng cũng phải dựa trên cơ bản đó, không thể sa đà nói một người một phách không có kiểm chứng.

Vậy là một nền giáo dục, giáo hóa có nguyên tắc ra đời. Người ta đi nhà thờ là để hiểu về pháp luật, để hiểu về công bằng, để đoàn kết với nhau trong tình thương. 

Người dân không chủ ý học, mà họ lại được học một cách dần dà, mưa dầm thấm lâu. 

Vậy mà bây giờ nói người dân đi nghe giảng Minh triết, hoặc kiến thức về hạnh phúc, chắc chắn chả mấy anh đi nghe. Bận, mệt, mất thì giờ. 

Tất nhiên có nhiều biểu hiện hợp lý khác của tôn giáo, song đó là hiệu quả lên cộng đồng xã hội.

Ý nghĩa của trí tuệ nền tảng

Đây là điều mới phát hiện ra. 

1. Khi tổng thống đặt tay lên kinh thánh để thề, như vậy đạo đức của họ được cam kết trên nền tảng Thiên chúa giáo, đó là một nền tảng minh triết cao.

Một dân tộc chỉ thành công khi họ được trang bị nền tảng trí tuệ đúng đắn, tiến bộ.

Vậy nhiều cuộc họp, tranh luận ở đất nước ta chả di đến đâu, đơn giản là chúng ta không có một nền tảng chung về mục đích, về trí tuệ, chúng ta dành chiến thắng cho kẻ to miệng nhất và có quyền được nói mà thôi. Không chỉ trong các cơ quan quyền lực, mà trong các cuộc thảo luận 2,3 người vẫn thế.

Vì vậy cùng minh định một nền tảng trí tuệ, đạo đức chung là cái quan trọng để nhóm chúng ta tiền bộ và cống hiến tốt hơn. 
Cảm ơn suy tư của Kim Huệ, em đã luôn hỏi anh điều này.

Câu trả lời của anh

Chúng ta cần tôn giáo để cải biển đám đông, vì cơ bản họ sẽ không tự nguyện học tập, song với chung ta thì đã có sự tự lực học hỏi rồi. Tham gia một tôn giáo hay hoạt động với nhau cần sự thường xuyên, kỷ luật và qua đó hoạt động sẽ có kết quả, hơn, kỷ luật và sự tự nguyện luôn tạo ra kết quả lớn.

Việc phổ biến một tôn giáo tiến bộ như Tin Lành, hay Thiên Chúa giáo rất có ích cho phát triển xã hội, vì đó là trường học tốt hơn, kỷ luật hơn và có tính hành động hơn đạo Phật Tàu.

02/02/2018
Trung Quang

Nguồn:facebook.com/trung.quang.79462/posts/1660838000648624