Bóng đá Việt Nam (Hoa Mai Nguyen)

Lượt xem: 1400

Vẫn vui như tết.
Mọi việc đảng lo.
Một loài quỷ đỏ
Não bằng hạt nho.

coitran_anmung_u2302

Chiến thắng về nhì
Một em dậy thì.
Bưởi bằng Silico
Khoe hàng khắp phố.

Đất nước quê tôi.
Vui chơi quá ngộ.
Sống nhanh, sống gấp.
Vú tấp miệng ai?

Đất nước đói khổ.
Mặc không cần biết.
Điện nước tăng nhanh.
Xăng lên chưa chết.

Vẫn vui như tết.
Mọi việc đảng lo.
Một loài quỷ đỏ
Não bằng hạt nho.

Nhìn ra thế giới.
Loại này ngu lâu.
Học ít chơi nhiều.
Nhiều điều không biết
Vẫn tưởng mình khôn.

Sống ở thiên đường.
Được đảng dìu dắt
Thành kẻ tiên phong.
xông pha phá quấy.

28/1/2018
Hoa Mai Nguyen