Nghị “xôi thịt” (Ngo Thuan Khiet)

Lượt xem: 1269

"..Nếu lãnh đạo đã nhất trí rồi thì xin ý kiến chúng tôi làm gì? Định hợp thức hóa một quyết định có sẵn à? Quy định nào cho phép làm vậy?..."

danbieu_ngugat
Nghị gật, Nghị câm

Đã nhiều học giả liên tiếng về cơ chế bầu bán, phân chia ghế đại biểu quốc hội có nhiều bất cập khiến cho chất lượng đại biểu quốc hội không tương xứng với kỳ vọng và mặt bằng dân trí chung. Và người ta đã phải dùng đến những từ ngữ nặng để mỉa mai như "Nghị gật", "Nghị câm", "nghị tâm thần" và mới đây còn xuất hiện loại "nghị xôi thịt".

Ấy là cái giới tinh hoa kia được phân bổ một chỉ tiêu đề cử đại biểu quốc hội. Không hiểu vì lý do gì mà một tay lãnh đạo trí thức về hưu có hạng TSKH (đó là do hắn ta xưng thế chứ có ai nhìn thấy cái bằng TSKH cũng như phát minh sáng chế nào của hắn ta đâu) đã từng làm đại biểu quốc hội một khóa trước đó rồi lại được Cơ quan giới thiệu ra ứng cử. Hôm xin ý kiến cơ quan, tên đầu trò bảo "Lãnh đạo đã nhất trí đề cử anh N... ứng cử đại biểu quốc hội để đại diện cho giới tinh hoa. Hôm nay Cơ quan xin ý kiến cán bộ cơ quan”.

Điên tiết, mình phát biểu "Nếu lãnh đạo đã nhất trí rồi thì xin ý kiến chúng tôi làm gì? Định hợp thức hóa một quyết định có sẵn à? Quy định nào cho phép làm vậy?"

Cả hội trường im thin thít. Tên chủ trò không trả lời câu hỏi của mình mà cứ tiến hành lấy tín nhiệm bằng giơ tay. Tất cả các con giời giơ tay mỗi mình không giơ tay. Tên chủ trò hỏi ai không đồng ý. Mình cũng không giơ tay nghĩa là mình không coi việc lấy tín nhiệm này là đúng quy trình.

Thế là không được 100% tín nhiệm. Cả thầy lẫn tớ mặt hầm hầm tức tối.

Thế rồi có người mách mình rằng tên "nghị câm" và nghi "xôi thịt" này căm lắm, đang tìm kế hại mày. Mình tảng lờ không thèm quan tâm vì thực ra chúng đã chết trong mắt mình từ lâu rồi. Gặp nhau ở Cơ quan mình chẳng thèm chào.

Mang danh GS.VS, và TSKH mà chẳng mang được nguồn kinh phí nào cho Cơ quan mà chỉ ăn bám vào những gì thế hệ đi trước mang về. Trí thức gì mà ngu như bò khi nước ngoài đến ký hợp đồng hợp tác, cho tiền làm Hội thảo lại phá đám chỉ vì ghen ghét đố kỵ.

Cái loại Lãnh đạo trí thức hèn mạt đến nỗi không dám đối thoại với cấp dưới, không dám trao QĐ nghỉ hưu cho cán bộ thì xứng đáng bị TRỰC NGÔN gọi là "xôi thịt cuối quá trình tiêu hóa".

Thật bất hạnh cho giới tinh hoa xứ thiên đường.

Mr. NGO

Nguồn: facebook.com/ngo.khiet.14/posts/198541270701882