Mậu Tuất phế truất (Hoàng Thi)

Lượt xem: 1291

“…Chúng như đám cẩu xực
Chỉ hậm hực tranh ăn
Còn đất nước nhân dân
Chúng không thèm nghĩ tới..”

mau_tuat

Sắp sang năm Mậu Tuất
Đất nước càng điêu linh
Mọi chuyện cứ rối tinh
Làm dân tình chán ngán

Bọn quan tham thân Hán
Giở đủ trò gian manh
Vơ vét cho thật nhanh
Để trở thành tỷ phú

Băng đảng tên Trọng lú
Đang làm trò mị dân
Rằng Trọng - đấng Minh quân
Đang nhóm lò diệt ác

Chúng lại còn khoác lác
Sẽ bắt sạch quan tham
Tống vào hết trại giam
Cho vào lò đốt hết

Nhưng dân ta đều biết
Bọn chúng nó diệt nhau
Triệt đối thủ cho mau
Để tranh quyền đoạt chức

Chúng như đám cẩu xực
Chỉ hậm hực tranh ăn
Còn đất nước nhân dân
Chúng không thèm nghĩ tới

Sắp bưới sang năm mới
Đảng vẫn diễn trò chơi
Rao giảng khắp muôn nơi
Về diệt trừ tham nhũng

Nội bộ chúng lục đục
Dùng độc kế hại nhau
Rồi bè cánh, sân sau
Cướp bóc cho bằng hết

Quan Cộng sản chó chết
Chúng là lũ hại dân
Đâu phải đấng Minh quân
Như chúng thường lếu láo

Toàn dân hãy tỉnh táo 
Đừng để chúng lừa thêm
Tẩy chay lũ tà quyền
Vứt chúng vào sọt rác

Xuân năm nay sẽ khác
Cộng sản quá lâm nguy
Không thể mãi duy trì
Độc tài và phá nước

Dân ta sẽ tiếp bước
Truyền thống của tiền nhân
Phế truất Đảng hại dân
Trong năm kề Mậu Tuất.

18/1/2018
Hoàng Thi