Cảm nhận mùa xuân (Hoàng Thi)

Lượt xem: 987

“…Và bây giờ đất nước sắp sang Xuân
Dân đã tỉnh và không thờ Đảng nữa
Lấy chính nghĩa để tạo thành điểm tựa
Quyết đồng lòng đánh bại Đảng gian tham…”

camnhan_muaxuan

Xuân sắp về trên đất nước thân yêu
Mùa đông lạnh sẽ đi vào quên lãng
Mùa Xuân đến cây đâm chồi xanh lá
Nắng chan hòa ấm áp trải muôn nơi

Nhưng vận nước lại đang rất chơi vơi
Đảng phân hóa càng ác tàn tham nhũng
Dân lầm than đã hết đường chịu đựng.
Phải vùng lên để giành lấy tự do

Cuộc chiến đấu sẽ còn rất cam go
Bởi vì Đảng đang nhóm lò để đốt
Ban đầu thiêu vài anh thí tốt
Để lòng người mai một nỗi hờn căm

Đảng độc tài gian ác đã bao năm
Chỉ tham nhũng và làm giàu bất chính
Không những thế lại bắt dân tôn kính
Những trùm sò đang phá nước hại dân

Và bây giờ đất nước sắp sang Xuân
Dân đã tỉnh và không thờ Đảng nữa
Lấy chính nghĩa để tạo thành điểm tựa
Quyết đồng lòng đánh bại Đảng gian tham.

Đồng bào ta từ Bắc đến Trung - Nam
Hãy đứng dậy để cùng làm Cách mạng
Xua Đông tàn quét sạch đêm lạnh giá
Mang Xuân về cho đất nước hồi sinh

14/1/2018
Hoàng Thi