…Miệng đỉẻng dính gì…! (Bích Nguyễn)

Lượt xem: 170

Mắt của dân giống đèn pha!😡
Xuống Hàng Chó Ngựa đỉẻng ta thiên thần
Đèn pha giống mắt của dân!😡
Cả Nước Xuống Hố phước phần đỉẻng ta

 

ngon_denpha

Đừng dụ dân nữa đỉẻng ơi
Đừng xúi dân nữa tiếng đời khó tha
Đổ thừa dân không kiểm tra
Mắt dân không sáng rọi pha thay đèn

Mẹ nó! Chỉ mặt chồn lèn
Sòng phẳng! Tư bản đỏ quen cướp ngày
Rõ ràng! Tài sản công khai
Sợ chi! Tham nhũng mắc quai tội tù

Đỉẻng lừa bịp dụ dân ngu
Vải thưa đỉẻng cố che mù mắt dân
Xúi dân hứng đạn vào thân
Có cớ quan chức dựa dân sống còn

Nghề làm quan "khóc nỉ non"
"Qua đèo" "vượt ải' bon bon làm giàu
Nghề làm quan phất rất mau
Khóc được cứ khóc làm màu cho qua

Mắt của dân giống đèn pha!😡
Xuống Hàng Chó Ngựa đỉẻng ta thiên thần
Đèn pha giống mắt của dân!😡
Cả Nước Xuống Hố phước phần đỉẻng ta

....

phandinhtrac02

Bích Nguyễn

Tham khảo: https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/how-people-can-fight-corruption-dt-06292022.html