Tuyên bố theo dõi Liên hợp quốc Hội đồng Nhân quyền (Đặng Xương Hùng)

Lượt xem: 178

“…Ngài Tổng thống, tôi kêu gọi Hội đồng từ chối báo cáo hôm nay; đầy những lời dối trá. Tôi đề nghị Hội đồng tích cực và bắt chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm…”

dangxuonghung02

Tuyên bố theo dõi Liên hợp quốc

Hội đồng Nhân quyền

Mục 6: Báo cáo UPR của Việt Nam

Tên tôi là Đặng Xương Hùng và tôi là cựu lãnh sự Việt Nam tại Geneva, và là cựu phó giám đốc Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tôi là đảng viên của đảng cộng sản từ năm 1986. Tôi đã từ bỏ bài đăng của mình và rời khỏi Đảng vào tháng 10 năm 2013 để tố cáo vi phạm nhân quyền.

Trong báo cáo trước chúng tôi, chính phủ Việt Nam khẳng định rằng "đó là chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy tất cả các quyền và tự do cơ bản của con người. ”

Không có gì có thể xa hơn sự thật. Chưa bao giờ có tự do chính trị; không ai có thể tranh cử chức vụ nếu không được Đảng chọn trước. Những ứng cử viên đảng Dân chủ cố gắng tranh cử cho cuộc bầu cử bị từ chối. Hơn nữa, quấy rối - và thậm chí là tù giam - đang chờ đợi họ.

Những kẻ bất đồng và blogger bị quấy rối, rất thường bị những kẻ côn đồ do công an chỉ định đánh đập dã man. Những tra tấn ở đồn cảnh sát là phổ biến. Một trong 18 người làm việc cho an ninh quê hương, với mục đích duy nhất là giám sát đồng bào và áp bức nhân quyền. Những người cầm quyền đã công khai thề sẽ làm im lặng bất cứ ai cố gắng tạo ra các nhóm đối lập.

Đảng Cộng Sản quyết tâm duy trì chế độ độc tài bằng bất kỳ giá nào và bằng bất kỳ cách nào. Khát vọng dân chủ càng mạnh mẽ, sự đàn áp càng tàn bạo. Các cô gái và các chàng trai trẻ, chỉ tội lỗi khi bày tỏ ý kiến của mình, thì bị kết án năm hoặc sáu năm tù.

Ngài Tổng thống, tôi kêu gọi Hội đồng từ chối báo cáo hôm nay; đầy những lời dối trá. Tôi đề nghị Hội đồng tích cực và bắt chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm.

Cảm ơn ngài Tổng thống.

Đặng Xương Hùng

Nguồn: https://www.facebook.com/photo?fbid=10203210412134622&set=a.2592238258734

UN Watch Statement

Human Rights Council

Item 6: UPR Report of Vietnam

Delivered by Dang Xuong Hung

Thank you, Mr. President.

My name is Dang Xuong Hung and I am the former Consul of Vietnam in Geneva, and the former Deputy Director of the Vietnamese Ministry of Foreign Affairs. I had been a member of the Communist Party since 1986. I abandoned my post and left the Party in October 2013 in order to denounce the human rights violations.

In the report before us, the government of Vietnam affirms that "it has been the consistent policy of Vietnam to respect, protect and promote all fundamental human rights and freedoms.”

Nothing could be further from the truth. There has never been any political freedom; no one can run for office if they are not pre-selected by the Party. Democratic candidates who attempt to run for election are denied. Furthermore, harassment - and even imprisonment - awaits them.

Dissidents and bloggers are harassed, very often savagely beaten by thugs appointed by the police. Tortures in police stations are common. One in 18 people works for homeland security, with the sole aim of monitoring fellow citizens and oppressing human rights. Those in power have publicly sworn to silence anyone who attempts to create opposition groups.

The Communist Party is determined to maintain the dictatorship at any cost and by any means. The stronger the aspiration for democracy, the more brutal the repression. Young girls and boys, guilty only of pacifistically expressing their opinions, are sentenced to five or six years in prison.

Mr. President, I urge the Council to reject today’s report; it is full of lies. I ask the Council to take an active stance and hold the Vietnamese government accountable.

Thank you, Mr. President.

Delivered by Dang Xuong Hung