Cocc (Con ông cháu cha) xưa nay (Trần Mạnh Hảo)
Lượt xem: 621

‘…Không có gì có thể làm cho nền văn hóa nền giáo dục, nền văn học nghệ thuật Việt Nam hôm nay đã tha hóa tận cùng, thối nát tận cùng trở về thời huy hoàng của chân thật, như thời Việt Nam cộng hòa xưa được nữa rồi các ông các bà ơi …’

Read more
Đừng hòng đánh tráo lịch sử (Phạm Đình Trọng)
Lượt xem: 290

‘…Không đủ lòng yêu nước, không đủ tư thế hiên ngang của một nền độc lập để nhắc đến ngày đổ máu giữ nước 17.2.1979 thì cũng đừng trơ tráo, lươn lẹo nhắc đến ngày kết thúc cuộc chiến tranh người Việt bắn giết người Việt 30.4.1975…’

Read more