Ba Lan bài học về ‘người bạn hội chủ nghĩa rất lớn’ (Trân Văn)
Lượt xem: 277

”...Có lẽ đã đến lúc, người Việt nên dành nhiều thời gian hơn trong việc nghiên cứu cả về lịch sử Ba Lan, lẫn lịch sử của các quốc gia từng là thành viên của Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết, các quốc gia từng nằm trong khối “xã hội chủ nghĩa”...”

Read more
“Nền chính trị lưu manh” (Trung Dũng)
Lượt xem: 409

...những "Thằng lưu manh chính trị” chỉ biết ăn, chỉ biết phá mà không biết làm và chỉ biết đến thủ đoạn nhưng mồm luôn xoen xoét rao giảng đạo đức như cái đám "Lưu manh chính trị" của ông Trương Tấn Sang và bè lũ đạo đức giả của ông này...”

Read more