Họ chỉ những “sản phẩm” tiêu biểu của một nền giáo dục quá nhiều điều để nói (Nguyễn Thị Oanh)
Lượt xem: 238

”...Lẽ nào nay tới thế kỷ 21 rồi, tính nhân bản vẫn vắng bóng trong nền giáo dục của chúng ta? Và con em chúng ta vẫn phải làm quen với những ngôn từ hằn học đầy miệt thị như thế khi nói về đồng bào và đồng loại của mình?...”

Read more
Hội nghị trung ương 11 khoá 12 - lãng nhách (Người Buôn Gió)
Lượt xem: 210

”...Tính ra chỉ ba vị Ngân, Phúc, Vượng đều có 2 buổi điều hành, nhưng nếu điều hành độc lập thì ông Vượng có trọn 2 buổi bàn về xây dựng đảng, còn 2 người kia chỉ có một buổi bàn về kinh tế, ngân sách. Như vậy vai trò người kế nhiệm ông Trọng đã rõ ràng, đó là ông Trần Quốc Vượng...”

Read more