Chữ Nôm, quốc ngữ văn tự các nước ‘đồng văn’ Trung Hoa, Nhật Hàn (Đoan Hùng)
Lượt xem: 236

‘…Chữ Nôm tự đào thải, không phải do ai “áp đặt”, “giết” nó. Chữ “quốc ngữ” phát triển chẳng phải do một ai “ép buộc”. Chính các nhà nho “thức thời” và các nhà “tân học” đã cổ súy và tiếp tục phát triển nó. Chủ yếu là do tính hợp lý của quốc ngữ…’

Read more