Thằng dân Việt (Tiểu Tử)
Lượt xem: 2164

“…Tính ra, “thời chú Sam” chỉ dài có hai mươi năm. Cái “số” như vậy thầy bói gọi là… yểu tử! Trong lúc “thời bác Hồ” vẫn còn tiếp diễn dài dài, gần bốn mươi năm mà chưa thấy hạ màn! Đó là cái “lô-gích” của thời đại bởi vì bác Hồ lúc nào mà chẳng “sống mãi! Sống mãi! Sống mãi!”?...”

Read more
Huỳnh Đức Thơ mua chuộc truyền thông ca ngợi mình - nhục nhã Nguyễn Phú Trọng chịu (Người Buôn Gió)
Lượt xem: 1951

“…Để ngăn chặn âm mưu của Phúc nhằm vào nguồn lợi của khối đảng tại sân bay Long Thành và các dự án BOT, Trọng đã làm một điều trái với hiến pháp, đó là đòi được tham dự cuộc phiên họp của chính phủ, nhằm ngăn không cho Phúc chỉ đạo được các bộ…”

Read more