Chuyện đào tạo tiến (Nguyễn Tiến Dzũng)
Lượt xem: 1220

“…Những người nói "thích làm TS thì tự bỏ tiền ra mà làm" là chưa thấy điều này: làm tiến sĩ phải hiểu cũng là một công việc, được người ta thuê làm thì mới làm, chứ nghiên cứu sinh trên thế giới ít ai tự bỏ tiền túi ra làm…”

Read more
Đào tạo tiến quan trọng? (Lê Luân)
Lượt xem: 1095

“…Đào tạo tiến sĩ và tăng lương giáo viên, chưa biết có thay đổi được điều gì tích cực hay không, nhưng trước mắt ngân khố quốc gia, vốn đang cạn kiệt, lại sẽ bị thâm thụt thêm nữa và rồi có nguy cơ tạo nên một dòng tham nhũng mới trong việc định cư biên chế…”

Read more
Năn nỉ (Nguyễn Thị Bích Ngà)
Lượt xem: 1485

“…khi người ta đã muốn xác tín một điều gì đó thì mình có năn nỉ gãy lưỡi, có cố gắng trình bày thì cũng không thay đổi được gì, điều đó chỉ làm tư cách và nhân phẩm mình bị hạ thấp…”

Read more
Không tương lai (Trần Quốc Việt)
Lượt xem: 1008

“…Thử hỏi Việt Nam làm sao có tương lai khi tượng Vua Vi Trùng quốc tế Lê Nin vẫn đứng đấy và xác Vua Vi Trùng quốc nội Hồ Chí Minh vẫn nằm ở trong lăng. Kẻ đứng người nằm này đang ra sức bóp chết tương lai Việt Nam…”

Read more