Thay đổi duy cải biến nhận thức (Luân Lê)
Lượt xem: 925

“…khi còn là sinh viên luật, tôi đã định viết một tiểu luận khoa học về chủ nghĩa xã hội trong thực tế. Tôi đã sưu tập các loại sách, báo, đặc biệt là khá cổ và hiếm, để sẽ tạo nên một chiếc gương soi vào hình hài của chủ nghĩa không tưởng và vô định ấy...”

Read more