Niềm tin thái độ của dân đối với chính quyền (Đặng Phước)
Lượt xem: 960

“…Niềm tin của dân là điều cốt lõi để một thể chế chính trị tồn tại song hành cùng người dân trên một lãnh thổ. Khi niềm tin của dân bị tổn thương, bị chính thể chế chính trị đó đánh mất, chắc chắn một điều rằng thể chế chính trị đó không có lý do gì để tồn tại cả…”

Read more
Báo - Đảng tiền (Phạm Trần)
Lượt xem: 895

“...Trong vụ Yên Bái (tham nhũng), một Phóng viên khai đưa bao thư cho 3-4 nhà báo khác. Nhuận bút không đăng bài cao hơn nhuận bút đăng bài và nhuận bút gỡ bài nhiều hơn nhuận bút đăng bài…”

Read more
Nhạc Nguyễn Văn Đông (Mạnh Kim)
Lượt xem: 1576

“…Đặc biệt trong lãnh vực văn hoá, văn nghệ, tôi nghiệm rằng những gì có giá trị nghệ thuật, dù bị vùi dập vì sự ganh tỵ hay hiểu lầm, sẽ có ngày được mang trả lại vị trí đích thực của nó. Tôi chỉ tiếc đời người ngắn ngủi mà tôi đã phí phạm quãng thời gian dài 30 năm. Thật lấy làm tiếc!...”

Read more
Khí tiết của các thầy đáng lo hơn đạo đức của ông Nhạ (Nguyễn Tuấn Khoa)
Lượt xem: 1144

“…Cách chức một ông Nhạ không thể vực dậy một nền giáo dục dối trá! Khi sự thay đổi vấn đề cốt lõi liên quan đến một thể chế còn ở rất xa, các thầy giáo xin hãy làm chậm sự suy đồi của một nền giáo dục bằng cách dũng cảm lên và truyền khí tiết cho học trò…”

Read more