Tôi đã thoát khỏi cái bẫy (Will Nguyen)
Lượt xem: 2858

“…Tôi muốn đền ơn tiếp - đấy là cách tốt nhất mà tôi thấy, để đáp lại món nợ khổng lồ mà tôi đã nợ thế giới, dùng quyền tự do mà tôi vừa mới tìm lại được đây để giúp người khác lấy lại tự do của mình…”

Read more
Campuchia ngả theo Trung Quốc điều đó ý nghĩa cho chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ? (Charles Edel)
Lượt xem: 1075

“…Campuchia không phải đang nằm trong túi áo của Trung Quốc, cho dù giới lãnh đạo hiện thời của nó làm như vậy. Hãy tận dụng thực tế đó để đấu tranh cho lợi ích của nhân dân Campuchia, làm suy yếu vòng kiềm tỏa của Trung Quốc…”

Read more
Tự hoại (Đỗ Ngà)
Lượt xem: 836

“…Hãy kiên trì và chung tay đánh thức lương tâm những con người trong xã hội. Khi thức tỉnh, nhờ số đông hàng chục triệu người giải thể nguyên nhân của mọi nguyên nhân: ĐCS. Chỉ có cách đó thôi…”

Read more