Hãy đoạn tuyệt lối mòn (Phạm Phú Khải)
Lượt xem: 1054

“…Cho nên không có gì lạ nếu nhiều người Việt Nam, dù là trí thức và yêu nước thật sự, đã chọn nhầm đảng để trao phó cuộc đời của mình, để đến cuối đời phải than trách. Bởi vì văn hóa nói chung và văn hóa chính trị của Việt Nam xưa nay nói riêng phần lớn vẫn chỉ kiềm kẹp tư tưởng hơn là giải phóng tư tưởng tự do của mỗi người…”

Read more
Làm gương đầu voi đuôi chuột (Phạm Trần)
Lượt xem: 1186

“…Thậm chí “thân thế, sự nghiệp lãnh đạo Đảng, Nhà nước”  cũng phải giấu như mèo giấu phân thì ai làm gương cho ai soi, hay đưa ra Quy định làm gương để làm gì? Hay là ông Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng muốn làm trò cười cho thiên hạ mà không hay, hoặc cái đầu ông thật sự là “có vấn đề”?...” 

Read more
Cạn kiệt dầu sẽ rút ngắn tuổi thọ chế độ trước năm 2025? (Phạm Chí Dũng)
Lượt xem: 1004

“…Cùng với ba tử huyệt nợ công quốc gia, nợ xấu ngân hàng và thâm thủng ngân sách đang lộ ra ngày càng rõ, triển vọng trữ lượng dầu khí cạn kiệt có thể rút ngắn đáng kể tuổi thọ của chế độ cầm quyền tại Việt Nam trước thời điểm năm 2025…”

Read more