Ngày Xuân, thử tìm hiểu cách đoán số mệnh của người Tàu người Việt (Lữ Giang)
Lượt xem: 1307

“…Tại sao bói Dịch phải ghi toàn những lời khó hiểu như vậy? Chu Hy đã trả lời: “Vì các công dụng trong thiên hạ, nếu nói thẳng thì chỉ dùng được một việc mà thôi. Chỉ có cách nói bằng tượng thì lúc bói toán, bao nhiêu việc trong thiên hạ đều có thể ứng vào”…”

Read more
Nếu! (Ngô Trường An)
Lượt xem: 901

“…Những đất nước có đảng cộng sản và có lãnh tụ vĩ đại như Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Fidel Castro… Những nước này có văn minh hơn những nước không có đảng cộng sản không?...”

Read more
Vợ luật Nguyễn Văn Đài được thăm gặp chồng trong 30 phút (RFA)
Lượt xem: 986

“…Họ ngang nhiên chỉ định luật sư. Tôi đã làm đơn khiếu nại gửi cho họ nhưng không 1 cơ quan thẩm quyền nào trả lời cả. Tôi cũng đã viết đơn từ chối luật sư chỉ định. Tôi còn gửi thêm 1 đơn để chính tôi là người được bào chữa cho chồng tôi nhưng chưa thấy họ trả lời gì…”

Read more
Xem phẩm giá vàng hay để bị coi như… rác? (Trân Văn)
Lượt xem: 777

“…hệ thống công quyền Việt Nam muốn hạn chế tối đa số người ý thức rằng, sống an ổn, được tôn trọng, bình đẳng trong việc thụ hưởng phúc lợi, tham gia vào việc quyết định vận mệnh dân tộc, điều hành quốc gia là những quyền căn bản của một con người…”

Read more
Trả lời Kim Huệ về tôn giáo (Trung Quang)
Lượt xem: 960

“…nhiều cuộc họp, tranh luận ở đất nước ta chả di đến đâu, đơn giản là chúng ta không có một nền tảng chung về mục đích, về trí tuệ, chúng ta dành chiến thắng cho kẻ to miệng nhất và có quyền được nói mà thôi…”

Read more