Gieo nhân ngu, gặt quả ác (Lê Luân)
Lượt xem: 1386

”...nếu đến chùa, đình cúng cầu xong rồi trở về đời sống vẫn xả rác bừa bãi, vẫn ăn to nói lớn tục tằn, vẫn sinh hoạt vô độ, vẫn gian manh lọc lừa, vẫn tâm địa xấu xa, vẫn làm điều ác, thì đó khác gì sỉ nhục những đức Thánh, Phật...”

Read more
Vui xuân nghe chơi vài câu hát xẩm (Tưởng Năng Tiến)
Lượt xem: 1208

”...Với cái đám “bất hảo, cặn bã của xã hội, ma cô, đĩ điếm, trộm cướp, trây lười lao động, ngại khó ngại khổ, chạy theo bơ thừa sữa cặn” và sẵn sàng đi biểu tình chỉ “để kiếm thêm vài ba chục đô la” mà Đảng và Nhà Nước mong họ “tích cực đóng góp xây dựng đất nước” thì quả là ước mong rất đỗi viễn vông...”

Read more
Số phận Trương Duy Nhất băng đảng truyền thông Nguyễn Xuân Phúc- phần 3 (Người Buôn Gió)
Lượt xem: 1297

”...Khi câu chuyện về Trương Duy Nhất đến hồi kết. Tôi sẽ giã từ những bài viết mà cần phải sử dụng đến nguồn tin mật, tin nội bộ. Tôi sẽ tuyệt giao với tất cả những người đấu tranh dân chủ hay cả những người vì lẽ nào đó trong nội bộ cộng sản đưa tin cho tôi bằng những nick khác nhau...”

Read more
Hỗn loạn số liệu kiều hối trong giới chóp bu (Phạm Chí Dũng)
Lượt xem: 900

”...Độ chênh về số liệu kiều hối giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng lên đến 3 tỷ USD không chỉ phản ánh tình trạng ‘loạn số liệu’ trong công tác quản lý điều hành đất nước, mà còn là một bằng chứng hỗn quân hỗn quan về tình trạng bất khả tin cậy về uy tín của giới lãnh đạo đương thời cùng cái sự thật ngân sách đang cạn kiệt ngoại tệ mà có thể vỡ nợ nước ngoài trong không bao lâu nữa...”

Read more
Nét người, nét chữ (Mạc Văn Trang)
Lượt xem: 905

”...Với một cá nhân bình thường, những điều đó có thể rất hay. Nhưng với một nhà lãnh đạo quốc gia thì những nét tính cách đó ảnh hưởng thế nào, chắc bà con cũng biết..”

Read more