Còn lâu mới huy động được 500 tấn vàng trong dân! (Nguyễn Quang A)
Lượt xem: 1296

“…Tóm lại cách duy nhất và khôn ngoan nhất là NHÀ NƯỚC phải cải cách thể chế để cho dân tự tin TỰ XÀI VÀNG của mình vào công việc đầu tư, kinh doanh của CHÍNH HỌ. Đấy mới là việc của nhà nước còn khác đi cứ tìm mọi cách để huy động vàng của dân là CHẾT ĐẤY các vị ạ…”

Read more