Thực trạng về công tác Tuyên huấn - công tác tuyên truyền hướng dẫn tâm hội - của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay (Phạm Hưng Quốc)
Lượt xem: 1115

“…chúng tôi thấy rằng ông và các đồng chí của ông đang buông lơi công tác tuyên huấn và mặt trận truyền thông vô cùng quan trọng này thông qua việc vẫn dung dưỡng một đội ngũ quá đông đảo những kẻ ăn theo nói leo, lười biếng, cơ hội rẻ tiền...”

Read more
Viết tiếp về ông Hồ Chí Minh (bài 4): Di sản Hồ Chí Minh (Nhóm Đầm Xòe)
Lượt xem: 916

“…Di sản vĩ đại nhất của ông là hiện có hơn 4 triệu đảng viên cộng sản ở vị trí luôn được cầm quyền, ăn tiền thuế của dân, ngày đêm học tập, trui rèn đạo đức của ông, tác phong của ông để chúng vô tư bán đất nước để kiếm và quyết liệt “ăn không từ một thứ gì của dân”…

Read more
Tôi không tin (Đỗ Duy Ngọc)
Lượt xem: 1086

“…Tôi còn hàng trăm điều không tin nữa, nhưng đau đớn thay đó là sự thật. Tôi không tin nhưng rồi phải chấp nhận đó là thực tế diễn ra hàng ngày trên đất nước mình…”

Read more