Trung Quốc: một cách (David Archibald)
Lượt xem: 1064

“…Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phải có các tính toán tương tự về việc GDP đang giảm và sẽ đi đến kết luận tương tự. Roosevelt đã nhử để Nhật Bản tấn công nhằm cứu Trung Quốc. Bây giờ chúng ta cũng đang nhử Trung Quốc nhằm cứu Nhật Bản, và cứu chính chúng ta…”

Read more
Sự diệt vong tất yếu của đảng Cộng Sản (Kỳ 1) (Phạm Đình Trọng)
Lượt xem: 1180

“…Tham nhũng làm cho đảng cộng sản cầm quyền lo sợ một thì ánh sáng chân lí, ánh sáng lẽ phải, ánh sáng dân chủ, tự do, dân trí được khai sáng, dân khí được đánh thức làm cho đảng cộng sản và nhà nước cộng sản run sợ gấp trăm lần, ngàn lần. Như cú cáo sợ mặt trời…”

Read more
Việt Nam: Hãy chấm dứt đàn áp tự do ngôn luận (Human Rights Watch)
Lượt xem: 1017

“…Liên minh Châu Âu và các nhà tài trợ, đối tác thương mại quốc tế cần lên tiếng với Việt Nam và yêu cầu chính quyền nước này thực hiện những lời hứa cải thiện hồ sơ nhân quyền tồi tệ của mình nếu muốn có các mối quan hệ chính trị và kinh tế tốt đẹp hơn…”

Read more
Mùi của đất (Trịnh Kim Tiến)
Lượt xem: 1037

“…Nguyên một vùng Tây Nguyên rộng lớn trở nên cằn cỗi, môi trường bị tàn phá bởi Bô xít. Đến một đường biển dài thiên nhiên trao tặng rơi vào thảm họa Formosa, hàng ngàn ngư dân phá sản, mất nghề, sức sống của cả dân tộc bị đe dọa…”

Read more