Ban Tuyên Giáo đảng Cộng sản một tội phạm quốc gia (Phi Hùng)
Lượt xem: 5362

“…Hậu quả cho vùng biển Cửa Đại vô cùng thê thảm. Sau khi nạo vét cát, biển Cửa Đại bị bồi lắp nặng nề, tàu ghe không ra vào được. Kế hoạch xây âu thuyền phá sản vì sóng dữ gần bờ nên ghe thuyền của ngư dân huyện Tư Nghĩa không thể neo đậu…”

Read more
Ngày về (Vũ Thư Hiên)
Lượt xem: 6196

“…Còn may mắn hơn nữa, tôi vẫn còn một gia đình toàn vẹn với người bạn đời chung thuỷ đi bên tôi bất kể mọi gian khó và những đứa con có hiếu, lương thiện, lớn lên trong tự lực…”

Read more
Cuối cùng năng lượng hợp hạch sẽ trở thành hiện thực (Brian Bergstein)
Lượt xem: 5733

“…Khi bạn có cái nhìn sâu sắc về một bộ phận của công nghệ và bạn vượt qua cái chướng ngại đó, nó sẽ chuyển động”, Mumgaard nói. “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt đến thời điểm này”. Ông quy chiếu về kế hoạch xây dựng một nguyên mẫu của công ty ông giống như khoảnh khắc Kitty Hawk..”

Read more
Tuyên bố ra mắt Đảng Dân Chủ Đa Nguyên
Lượt xem: 5731

“…Trong nỗ lực kết hợp, phần lớn những tổ chức đều bế tắc là do người lãnh đạo được ủy nhiệm không có tinh thần phục vụ, thiếu tinh thần vị tha, mang nặng não trạng vị kỷ. Đảng Dân Chủ Đa Nguyên coi trọng tinh thần phục vụ và xem đây là một tinh thần cần thiết cho việc xây dựng con người và đất nước…”

Read more