Đại họa đi tắt đón đầu (Đỗ Ngà)
Lượt xem: 341

”...Chính những việc làm hoang tưởng này mà đất nước phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Khi sự dốt nát mà đòi vượt đỉnh trí tuệ thế giới thì đó là lúc đất nước sẽ chờ đón thời kỳ đen tối nhất mà thôi...”

Read more