Bài báo bị gỡ: Tận diệt núi rừng biển sâu phá hoại tài nguyên quốc gia! (LS Trương Anh Tú)
Lượt xem: 240

”...Khai thác tài nguyên không gắn liền với bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên, sự tận diệt huỷ hoại thiên nhiên tận cùng cũng như đặt lợi ích cá nhân, doanh nghiệp lên trên lợi ích quốc gia thì chắc chắn phát triển kinh tế với mũi nhọn du lịch sẽ là bước đi thụt lùi!...”

Read more
Bàn về “trung với Đảng” (Nguyễn Đình Cống)
Lượt xem: 242

”...Phải chăng “trung với Đảng” là một chiêu trò của ĐCSVN áp đặt cho quân đội, nhằm củng cố sự độc tài toàn trị? Ở Đại hội XIII sắp tới liệu có đại biểu nào dám mạnh dạn nêu ra và đề nghi bải bỏ yêu câu này, xóa bỏ khái niệm sai trái này?...”

Read more
Nguyễn Chí Thiện nỗi oan thế kỷ (Trần Phong Vũ)
Lượt xem: 321

”...Người viết mượn câu trên đây của một người bạn thân cố Thi Sĩ thuở sinh thời trong bài viết của bà sau khi nỗi oan khiên của nhà thơ được giải tỏa để làm tiêu đề cho đoạn kết thúc bài viết nhân dịp tưởng niệm Húy Nhật thứ bảy tác giả thi phẩm Hoa Địa Ngục...”

Read more