Bài báo bị gỡ: Tận diệt núi rừng biển sâu phá hoại tài nguyên quốc gia! (LS Trương Anh Tú)
Lượt xem: 237

”...Khai thác tài nguyên không gắn liền với bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên, sự tận diệt huỷ hoại thiên nhiên tận cùng cũng như đặt lợi ích cá nhân, doanh nghiệp lên trên lợi ích quốc gia thì chắc chắn phát triển kinh tế với mũi nhọn du lịch sẽ là bước đi thụt lùi!...”

Read more