Thất phu hữu trách …! (Trần Thị Tuyết Nhung)

Lượt xem: 5185

“…Thất phu hữu trách xin cân nhắc
Nghĩ cách cùng đuổi giặc cuồng ngông
Mong hãy chung tay lo giữ đất
Tránh ngày tiếc hận mất giống tông…”

thatphu_huutrach

Hỡi ơi! Phen này cầm chết chắc
Còn đường nào thoát được nữa không
Vượt biên cách nào trong khoảnh khắc
Để còn êm ả thấy trời trong
Biên giới toàn đám người hung ác
Bãi biển chen đầy bọn diệt vong
Thần thánh phật trời sao xa lắc
Chín chín năm cấn nợ đủ xong
Tới chừng đó đâu ai thắc mắc
Mấy kiếp nhục thâm khóc banh tròng
Thất phu hữu trách xin cân nhắc
Nghĩ cách cùng đuổi giặc cuồng ngông
Mong hãy chung tay lo giữ đất
Tránh ngày tiếc hận mất giống tông

Trần Thị Tuyết Nhung